028.6681.2333info@saigonttl.com

GIỚI THIỆU


CHUYÊN CÁC DÒNG SẢN PHẨM LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ

 Ngày Đăng : 04/04/2018 - 4:58 PM

Không ngừng nỗ lực, phấn đấu “ĐỔI MỚI VÌ KHÁCH HÀNG”, "SÀI GÒN THẲNG TIẾN LÊN" là khẩu hiệu hành động mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong..

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

 Ngày Đăng : 04/04/2018 - 4:58 PM

Định hướng của SÀI GÒN TTL là phát triển các dòng sản phẩm lưới điện trung hạ thế và mở rộng các dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm thoả mãn nhu..

TỔNG QUAN SAIGONTTL

 Ngày Đăng : 04/04/2018 - 4:58 PM

Với tầm nhìn đầy hoài bão, chúng tôi hướng đến xây dựng thương hiệu ngành thiết bị điện trung hạ thế tại TP. HCM và khu vực lân cận