028.6681.2333info@saigonttl.com

CÁP NGẦM TRUNG THẾ LS VINA 24KV (CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC) W 3X50 SQMM

Cáp ngầm trung thế LS Vina 24kV (Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc) W 3x50 SQMM

Giá:  Liên hệ

Mã sản phẩm: 014

Lượt xem: 3867 (lượt)